Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika - tematický plán pro školní rok 2012-2013

26. 10. 2012

Učebnice nakladatelství Fraus

1. díl – Přemýšlení a počítání – přibližně 1. pololetí školního roku

2. díl – Přemýšlení a počítání – přibližně 2. pololetí školního roku

 

září

Orientace v prostoru. Počet. Číslo a závislost (rytmus). Počet a rytmus. Číslo, Vztah rovnosti. Počítáme do pěti – početní operace sčítání. Číslice 1, 2, 3 – čtení číslic. Počet do šesti. Modelování tvarů – čtverec. Číslice 4. Početní operace rozklad.

říjen

Číslice 5 a 6. Nestandardní úlohy. Početní operace dopočítávání. Geometrie v rovině – reprezentace souměrnosti. Práce s daty. Plán stavby. Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa. Plán ZOO. Číslo – porovnávání. Znaky > a =. Zápis čísla číslicí.

listopad

Počítáme do osmi. Nestandardní úlohy. Znak <. Početní operace sčítání a odčítání. Řetězený řešitelský postup. Geometrie v prostoru – reprezentace krychlového tělesa. Z jazyka čísel do jazyka kroků. Záznam stavby. Jednoduchá tělesa – horizontální orientace.

prosinec

Přičítání a odčítání v pohybu. Číslo na číselné ose. Uspořádání. Nestandardní aplikační úloha. Řešení úloh – osvojené početní operace. Stavby podle plánu. Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti. Záznam změny. Modelování a přeměna tělesa.

leden

Tucet = 12. Porozumění slovní úloze. Číslo a tvar. Zápis vztahu rovnosti a nerovnosti. Doplněk ve slovní úloze. Závislosti a vztahy.

únor

Hry mosty a autobus. Počítáme do 15. Hadi a krokování. Pozorování náhody. Vlastní podíl žáků na tvorbě slovní úlohy. Aplikace početních operací v úlohách. Orientace v čase.

březen

Počítáme do 19. Sčítání tří čísel. Nestandardní úlohy. Práce s informací. Hlubší porozumění sčítání. Matematizace reálné situace. Popis situací reálného světa. Práce s tabulkou. Cyklický a šachovnicový rytmus. Součtový trojúhelník s barevnými poli. Orientace v čase.

duben

Počítáme do 20. Hadi s barevnými poli. Doplňování čísel na číselnou osu. Budujeme představu třetiny. Součet trojice čísel. Zpracování informace. Evidence staveb. Práce se strukturovanou informací. Úloha s více řešeními. Propojení geometrie a kombinatoriky. Zdvojování, párování.

květen

Číselné pavučiny. Pamětné počítání. Orientace v čase. Geometrická představivost – souměrnost. Hledání možností, souvislostí. Orientace v uspořádání. Náhoda. Měření výšky osob.

červen

Polovina vzdálenosti a času. Souměrnost tvaru a souměrnost výrazů 5 + něco a 5 - něco. Pořadí. Rozšiřování představ o čísle. Testování sami sebe.