Jdi na obsah Jdi na menu
 


Říjen

1. 10. 2012

31. 10. 2012

Poslední říjnový domácí úkol je ze čtení - naučili jsme se písmeno P a s ním budou děti číst věty v učebnici o Pepovi a pavoukovi.

30. 10. 2012

Písanka str. 17 - procvičení spirál, kruhů a vodorovných a šikmých čar na vláčku. Návod, co všechno udělat, je dole na stránce. Hlídejte sezení, držení tužky a ruky. Při psaní konec tužky směřuje k rameni, ruka se v zápěstí nekroutí, posunuje se celá paže. Úkol podepište.

29. 10. 2012

V učebnici matematiky si děti procvičí psaní dvojky a jedničky. Naučili jsme se nové písmeno V, s kterým děti budou číst slova a věty.

24. 10. 2012

Děti si nesou domů domácí úkol na prázdniny - křížovku. Postupujte, prosím, podle pokynů na pracovním listu. Během prázdnin každý den čtěte (můžete využít informací v příspěvku Denní čtení 2.

23. 10. 2012

Dnes mají děti první úkol z matematiky - ale nelekejte se - budou psát jedničky do učebnice na straně 33 - zbývající dva řádky.
Nezapomeňte na čtení a mimozemšťana.

22. 10. 2012

Děti čtou na straně 39 a 40. Rodiče prosím o vystříhání (resp. vylámání) kartiček se znaménky (větší, rovná se, včetně těch, kde je na druhé straně číslice) a jejich vložení do modrých plastových obálek, které si děti přinesly domů.

18. 10. 2012

Na straně 38 děti čtou věty, do kterých jsme si společně doplnili chybějící slova.

17. 10. 2012

V českém jazyce budou děti číst věty s novým písmenem S na straně 36. Trénujte i poznávání samotných písmen, aby si děti jejich podobu dobře zafixovaly. Stále zkoušejte mimozemšťany, hlavně děti by teď měly hodně hláskovat a vy jejich slova poznávat.

16. 10. 2012

Na straně 35 budou děti číst otázky, všechny alespoň 2x. Pro další procvičení můžete vymýšlet další věty.

15. 10. 2012

Naučili jsme se nové písmeno N, s kterým mají děti také domácí úkol. Na straně 34 budou číst věty a pod ně jednu větu zapíší. Mají následující tři možnosti, jak to udělat, jednu z nich si vyberou:
1. nejjednodušší - vyberou si jednu větu a opíší ji - to znamená, že vidí, co píší, před sebou.
2. obtížnější - vyberou si jednu větu, zakryjí ji a napíší podle paměti - samy si ji diktují a na konci zkontrolují.
3. obtížná - vymyslí si svou vlastní větu k hornímu obrázku o Nele a napíší ji. Potřebují k tomu i ostatní písmenka a píší těžší slova.

11. 10. 2012

Děti skvěle zvládly první úkol na porozumění textu :-)
Doma budou číst slova a věty straně 33.

10. 10. 2012

Děti Vám mají za úkol číst věty na str. 32 - o Jirkovi. Dodržujte, prosím, správnou techniku čtení - hláskování. Můžete se již začít dětí po dočtení věty ptát, abyste zjistili, kdy začnou tomu, co čtou, rozumět (např. Kdo umí rybařit? Kdo má holínky? apod.)

9. 10. 2012

Písanka na str. 11 - děti kreslí hlemýždí ulity - nejdříve si obtáhnou ty, které jsou již hotové, potom kreslí k připraveným začátkům svoje vlastní.

Každý den nyní budou děti číst slova, která již umí a také je začnou zapisovat. Pokud nemají u sebe učebnici, pište jim slova, v kterých se budou vyskytovat probraná písmena. Každé slovo max. 4 písmena bez shluku souhlásek (MÁTE, TOM, MÁTA, METE, UMÍM, MÁME, TÁTA, MÁ, MÁMA, MOTÁ, ...)

8. 10. 2012

Za domácí úkol mají dnes děti čtení vět ze strany 29. Pro jistotu přidávám i popis, jak přesně musí čtení vypadat:
1. věta - (červené písmeno) Tomáš m-á má (obrázek) hlemýždě.
2. věta - T-o-m Tom m-á má t-á-t-u tátu.
3. věta - T-á-t-a Táta m-á má T-o-m-a Toma.
4. věta - T-á-t-a Táta u-m-í umí (obrázek) vařit.
Děti si při čtení jednotlivých písmen musí na písmena ukazovat a při čtení celého slova si slovo spodním obloučkem od začátku do konce ukáží znovu.

4. 10. 2012

Pilně jsme nacvičovali samostatné hláskování - hráli jsme sobě navzájem mimozemšťany podle obrázků a skoro všem nám to šlo. A je to také náš dnešní úkol a pak i průběžně i na další dny. Bez této dovednosti bychom totiž nebyli schopni číst.

3. 10. 2012

Četli jsme naše první věty! Děti je mají za úkol přečíst Vám doma (str. 27 dole a 28 nahoře). Pro jistotu přikládám popis správného postupu, jak nyní čteme:
(červené) M MÁ obrázek dortu. = Martina m-á má dort.

(červené) M UMÍ obrázek knihy. = Martina u-m-í umí číst knihu.

2. 10. 2012

První domácí úkol je dobrovolný. V matematice jsme dnes chodili po mostech a nepodařilo se nám zjistit, zda existuje i cesta z levého břehu na pravý, pokud půjdeme po mostech v barevném rytmu červená - modrá - žlutá - zelená - červená - modrá - ... Kdo chce, může nad tím doma zapřemýšlet (bez pomoci rodičů).
Druhý úkol už je pro všechny - děti si budou trénovat čtení všech samohlásek na str. 26 a také zkoušet s rodiči mimozemšťana. Komu jde, může už i úroveň č. 3 (pětipísmenková slova bez shluku souhlásek) a sám mluvit jako mimozemšťan a nechat rodiče hádat, jaké slovo řekl.

1. 10. 2012

Děti si nesou domů všechny desky s pracovními listy. V průběhu týdne si je s nimi prohlédněte a do kolonky k září podepište, že jste je viděli. Do konce týdne pošlete po dětech zpět do školy.