Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. týden

12. 10. 2012

Pondělí 8. října

Nejdříve jsme si zazpívali písničku o svátku zvířat a pak zhodnotili služby za minulý týden a rozdělili nové na nový týden. Služba na pořádek nám otevřela kouzelnou krabičku a paní učitelka přečetla ranní dopis. Dozvěděli jsme se, co všechno nás čeká, služba na kalendář nám celý den zahájila a my jsme si poslali mušličku kolem dokola, abychom si pověděli, co všechno jsme o víkendu zažili. Již tradičně jsme pak své i kamarádovy zážitky zapsali a dobrovolníci nám je i přečetli.
Následovala čtení rozcvička - nejdříve společné čtení písmen z tabule, pak psaní začátečních písmen na tabulky, ve skupinách jsme hráli mimozemšťany a nakonec z tabule četli celá slova.
To poslední slovo - umíme - nám motivovalo stránku v matematice - Co už umíme. Rozdělování jsme zvládli výborně, už chápeme, že může existovat více správných řešení. Evidování do tabulky, kde jsme opět hlídali dva parametry - tvar a barvu, jsme také zvládli (většina sama, někdo s pomocí, ale dokázali jsme to všichni!).
Po svačině jsme psali skoky do písanky a pak už nás čekalo nové písmeno - T. Povídali jsme si o obrázku, přečetli větu v rámečku a psali velké tiskací T do učebnice. A pak přišla zase velká věc - čtení celých vět. Učili jsme se, jak si máme ukazovat, kde je potřeba mít záložku, aby se nám řádky nepomíchaly. A aby toho nebylo málo, vyzkoušeli jsme si i sami svou první skutečnou větu zapsat. Nejdříve jsme to zkusili společně na tabuli, abychom "vychytali mouchy" - tedy všechny problémy, které mohou nastat. Takže jsme se naučili, že si napsané slovo musíme po sobě zkontrolovat - tedy znovu přečíst, co jsme napsali, a případnou chybu opravit (to se nám stalo hned u slova má - chyběla nám čárka nad písmenem A). Zjistili jsme také, že mezi slovy musíme dělat mezery, aby celá věta nevypadala jako jedno slovo.
Větu "Táta má Toma" jsme si pak zkusili napsat každý sám (se zakrytím v učebnici - bohužel někteří se rozhodli nedat na své schopnosti a opisovali větu z tabule).
Díky hlemýžďům jsme si připomněli ježka z minulého týdne a dokázali si vzpomenout i na jeho další potravu - hady. Ty jsme pak vybarvovali v učebnici matematiky (spolu s ponožkami) v zadaném rytmu.
Poslední část vyučování po přestávce na hraní jsme se věnovali dvěma stavbám z kostek - stavěli jsme ve dvojici a zjišťovali, na kterou stavbu je potřeba kostek více. Nakonec jsme si přečetli vzkazy od rodičů na týdenních plánech (prosím rodiče, to, co dětem napíšte, jim také doma přečtěte) a pověděli si, co se nám minulý týden dařilo a co ne. Kdo si pak s paní učitelkou vyměnil starý plán za nový, mohl uklízet a balit.

Úterý 9. října

Spolu s interaktivní tabulí a kresleným videoklipem jsme si zazpívali písničku Draka bolí zub (refrén umíme bezvadně, teď ještě budeme docvičovat sloky).
Holky ze sedmé třídy si pro celý první stupeň připravily moc pěkné divadélko ještě ke svátku zvířat a my jsme spolu s 1.B byli jejich prvními diváky. Pomáhali jsme šášulovi, aby věděl, jak se má chovat v lese a protože jsme byli šikovní, dostali jsem za to bonbónky.
Po návratu do třídy jsme cvičili mimozemšťana mezi sebou, četli společně slova z tabule a pak dokonce někteří zvládli číst sami a ostatní poznávali, jaké slovo čtou a jakou barvou je na tabuli napsané (barvy jsme zvládli anglicky).
Dříve, než jsme se pustili i do psaní, vysvětlili jsme si, jak budeme pracovat s hrou Logico Piccolo - každý už máme svoji destičku a o přestávce už jsme se i do hraní pustili.
V učebnici jsme pak společně pracovali na stránce 30 - doplňovali jsme do vět chybějící slova. Nejdříve jen TOM, MÁMA a TÁTA, pak i sloveso MÁ. Jeden vždy diktoval, jaká písmena je potřeba napsat, a všichni jsme zapisovali - děti do učebnic, paní učitelka na tabuli. Společně jsme také práci kontrolovali -  četli jsme si, co jsme napsali. Nakonec jsme si každý zase zkusili napsat jednu větu podle autodiktátu.
Po svačince na nás čekala nejdříve prvouka - Verunka nám v pondělí vyprávěla, jak pouštěla o víkendu draka a my jsme si o něm dnes poslechli pohádku od paní učitelky. Jmenovala se Vláďův drak a byla z knihy Pohádkový dědeček. Ale nebylo to jenom tak. Dostali jsme totiž pracovní listy a vždycky po kousku pohádky paní učitelka přestala číst a my jsme měli za úkol nakreslit, jak si myslíme, že bude příběh pokračovat. Kdo chtěl, mohl to ostatním i povědět. Snažili jsme se také říci, proč si to myslíme. Ani o tom nevíme, ale začali jsme se učit jednu z prvních metod práce kritického myšlení - čtení s předvídáním. A zasloužíme si velkou pochvalu, protože jsme pracovali perfektně. Po pohádce jsme ještě dostali druhý úkol - nejdříve nakreslit, jaké pomůcky jsou potřeba k výrobě draka (to jsme se také dozvěděli z pohádky), a pak druhý obrázek - čím se oba draci v pohádce lišili. Většina z nás si správně vzpomněla, že jeden měl červený a druhý zelený nos.
Od draka lítacího jsme se vrátili k drakovi ohnivému, o kterém zpíváme písničku a tak jsme se dostali k hudební výchově. Naučili jsme se nové dechové cvičení "balónek", při kterém se máme nadechovat do bříška a to nám zatím moc nejde, jsme zvyklí nadechovat se do hrudníku. Ještě vleže po balónku jsme si připomněli říkadlo o dudkovi, v sedě pak o Honzíkovi a pak jsme si Honzíka zopakovali. Na nových pracovních listech jsme se dozvěděli, jak se hraje tón Amálka (a1). Rytmizovali jsme si o ní říkanku hrou na všechny možné části těla a pak zkoušeli tón a1 hrát. Abychom se dobře slyšeli, zase jsme hráli s paní učitelkou každý sám a ostatní zatím vyhledávali a vybarvovali v textu o drakovi všechna písmena M a T.
Po přestávce na hraní jsme dnes docela zdržovali, takže na tělocvik jsme vyrazili s velkým zpožděním, které nám ještě narostlo naší nepřekonatelnou rychlostí převlékání v šatně.
Po rozběhání při honičce a rozcvičení při rozcvičce (někteří z nás by měli doma denně trénovat zkrácené svaly na zadní straně nohy, už v tomhle věku se s napnutými koleny snožmo nedotknou rukama země) jsme si zahráli krátkou hru na postřeh "Z vody, do vody" a pak už velkou hru na strážce ostrova. Rozdělili jsme se na čtyři týmy. Vždycky jeden tým strážil svůj ostrov plný drahých kamenů, a ostatní loupežníci se jim je snažili ukrást. Strážci byli omezeni velikostí svého ostrova, kterou jim jasně vymezila prádelní šňůra, jejíhož konce se nesměli pustit. Loupežníci zase nesměli být chyceni, jinak museli ze hry ven. Jen jednou se stalo, že vyhráli strážci, v ostatních třech kolech vždy vyhrál jeden z týmu lupičů.
Poslední kamíkovou aktivitou dnes byla hra "Čtyři kamínky". Nasbírali jsme si čtyři drobné kamínky, položili si je na dlaň, vyhodil do vzduchu, otočili ruku dlaní dolů a na hřbet ruky se pokusili zachytit co nejvíc ze čtyř zpátky padajících kamínků. Zkuste si to, není to žádná legrace. Víc už jsme toho nestihli, musíme natrénovat rychlejší přesuny a převlékání.

Středa 10. října

Ráno jsme si museli nejdříve najít svou lavici, protože sedíme zase po dvou. V kruhu jsme si pak zazpívali písničku o drakovi a Eliška s Aničkou nám zahájili den u kalendáře na dveřích. Ve dvojicích v lavicích jsme si protrénovali mimozemšťany a na smazávací tabulky společně vyzkoušeli diktát písmen, z kterých nám vždycky vznikla slova. A my jsme je dokázali přečíst. 
Na další úkol jsme se rozdělili. Jedna skupina pracovala s paní učitelkou - trénovali jsme společně autodiktát slov. Druhá skupina pracovala samostatně na běhacím autodiktátu - na lavicích jsme měli připravené pracovní listy s očíslovanými řádky a na chodbě kartičky s očíslovanými slovy. Museli jsme vyjít na chodbu, najít kartičku, přečíst si slovo, které na ní bylo napsané, zapamatovat si ho, vrátit se do lavice a slovo na papír ke správnému číslu správně napsat. Dost nás to bavilo.
V matematice jsme nejdříve společně řešili úkol s listy a tečkami a pak každý sám procvičoval sčítací trojúhelníky, tečkované řady a překládání a stříhání papíru podle návodu.
Hned po přestávce na svačinu na nás čekal velký úkol - první psaní do matematického sešitu. Má velké čtverečky, takže se nám dobře poznává, kam co napsat. Navíc nám to všechno paní učitelka zapisuje i do čtvercové sítě na tabuli, takže dobře vidíme, jak na to. Naučili jsme se zapisovat pokyny ke krokování - jak jednodílné, tak i více dílné. Vašík s Lucinkou si zaslouží velkou pochvalu za vymyšlení troj i čtyř dílných pokynů! Sešity si máme obalit a přinést zpátky do školy.
Dnes jsme se naučili také (skoro) nové písmeno J. Někteří z nás si ho pamatovali již z minulého měsíce, kdy jsme se pomocí něj učilli zapisovat věty s červeným písmenem. Povídali jsme si o obrázku, moc hezky psali a pak i četli věty. Ty máme číst za domácí úkol rodičům.
Dva druhy ovoce jsme vymysleli, které na J také začínají a s nimi a dalšími druhy pak řešili matematický úkol. Opět jsme se museli rozhodovat, zda budeme přidávat nebo ubírat, abychom v rámečcích měli požadovaný počet předmětů. Sčítací čtverce už jsou pro nás snadné, takže jsme je měli rychle hotové a mohli zkoušet další překládání a stříhání papíru. Tentokrát to bylo náročnější, pořád nám to vycházelo jinak, než bylo na obrázku.
Poslední část vyučování jsme věnovali angličtině - po zopakování barev na interaktivní tabuli jsme se začali učit nová slova - geometrické tvary. Nejdříve podle velkých karet u paní učitelky a potom, co jsme si je vystříhali, i s našimi malými. K tomu nám paní učitelka pustila novou písničku - Twinkle, twinkle little star.

Čtvrtek 11. října

Při dnešní čtecí rozcvičce jsme procvičili nejen čtení slov, ale i včerejší angličtinu - slova totiž byla napsaná v různobarevných tvarech a my jsme podle anglických pokynů paní učitelky museli nejdříve najít správný tvar a pak přečíst slovo. První dobrovolník - Edík - dnes četl z tabule samostatně celé věty, které byly za domácí úkol, a zasloužil si velkou pochvalu.
Od geometrických tvarů na tabuli jsme se přesunuli ke tvarům na koberci - ukázali jsme si, jak budeme řešit větší sčítací trojúhleníky. Šlo nám to skvěle, takže jsme se pustili do samostatné práce v učebnici a vyplnilli tyto úkoly i v ní.
V učebnici českého jazyka na nás čekala velká novinka - poprvvé jsme četli s porozuměním textu a byli jsme moc šikovní. Po přečtení jsme nejdříve slova a pak i celé věty spojovali s obrázkem, o kterém jsme četli. Nenechali jsme se nachytat ani u slov AUTO a a AUTA, ani u vět s jojem, a to už je co říct. Jen pokyn podtrhnout slovo nám musela paní učitelka názorně předvést, protože nečekala, že z něj budeme zmatení :-)
Zatímco my jsme pilně trénovali čtení, spojování a i psaní slov, dostala Verunka s Míšou svůj vlastní čtecí úkol, protože číst už umí, a i ony si za něj zasloužily velkou pochvalu, zvládly ho výborně.
Nakonec jsme ještě před svačinou stihli napsat na straně 31 pár vět o tom, co sami máme nebo umíme a někteří zvládli i věty o rodičích. Příště v nich budeme pokračovat, nedodělávejte je doma.
Po sváče už přišli na řadu draci. Nejdříve jsme si nakreslili jejich obrysy na velkou čtvrtku, vystřihli a potřeli vodou. Do mokrých draků jsme rozpíjeli podzimní barvy. Zatímco nám draci usychali, začali jsme jim skládat mašličky. Byl to boj (pro někoho velmi náročný), ale vyhráli jsme ho (všichni), mašličky jsou na světě (tedy vlastně v tuhle chvíli už i na dracích, kam nám je paní učitelka přicvakala sešívačkou). Z barevného papíru jsme si vystříhali různé tvary, poskládali z nich obličeje a nalepili je na suché draky. Zítra už se nám budou vznášet nad okny.
Během přestávek Eda s Vojtou a Eliška s Klárkou zvládli výměnu starých obrázků na nástěnce za nové, takže i naše ježky v listí už máme vystavené (všem moc díky).

Pátek 12. října

Poslední den tohoto týdne jsme zahájili tradičně písničkou a kalendářem a pak čtecí rozcvičkou. Nejdříve jsme četli slova z karet, která nám ukazovala paní učitelka a pak jsme s pěti z nich hráli kimovku. Paní učitelka schovala karty pod šátek, jednu odebrala a my jsme museli přijít nato, které slovo chybí. S těmito slovy jsme také tvořili věty. Ve dvojicích v lavicích jsme si pak z přidělených karet navzájem dávali hádanky - jeden slovo vyhláskoval, druhý ho musel složit a ukázat. Dnes nám domácí úkol, věty ze str. 33, četla z tabule Klárka a také ona si zasloužila potlesk za skvělý výkon.
Na pracovním listu jsme si procvičili porozumění textu - nejdříve jsme spojovali věty s obrázky a pak k obrázkům zapisovali slova. Dařilo se nám. Jediným problémem občas zůstávají chybějící čárky nad samohláskami, ale to důslednou kontrolou časem odstraníme.
Pokračovali jsme tvořením pokynů ke krokování do pěti. Každý z nás dostal figurku a do sešitu jsme zapisovali co nejvíce různých pokynů, jak se k pětce můžeme dostat. Nejlépe se vedlo Vojtovi, vymyslel nejvíce možností. Společně jsme pak vyplnili tabulku, do které jsme evidovali počty různě barevných zvířátek a už nám to jde všem dobře. Dokonce jsme přišli na to, k čemu jsou v tabulce poslední prázdné řádky a sloupce. Zapsali jsme si do nich součty všech jednotlivých zvířátek a všech jednotlivých barev.
Po sváče jsme se na vlnách v písance přenesli k putování za zeleným ostrovem. Bohužel však kameny do sbírky a k plánovaným hrám a pokusům přinesly pouze tři děti, takže jsme připravené aktivity nemohli uskutečnit. Alespoň nám paní učitelka vymyslela narychlo dvě hry - jednu kimovku a jednu hmatovku. Na příští týden si musíme své kameny přinést, abychom se mohli věnovat tomu, co jsme si naplánovali již na dnešek. V pracovních listech jsme vyhledávali probraná písmenka a kdo byl hotov, vybarvoval obrázek.
Seznámili jsme se s kamarádkou Amy, jmenuje se Janet, jsou jí tři roky a učí se jezdit na kole. Trochu se téhle novinky bojí, ale pomáhá jí tatínek. I my jsme si povídali,  kdy a proč nám někdo pomáhá a čeho se bojíme. Vrátili jsme se k pohádce o Vláďově drakovi a povídali si, jak se který z kluků choval a jak se v podobných situacích cítíme my. Tomášek nám pověděl, jaký měl problém s posmíváním, když mu něco nešlo, a my mu pomáhali vymyslet, jak takové situace řešit.
Po hrací přestávce jsme si rozmysleli, v čem jsme se během tohoto týdne ve škole zlepšili, a v kroužku si vše s mušličkou řekli. Někteří dokonce dokázali vymyslet a popsat, v čem by se ještě zlepšit potřebovali.
Po okolíčkování smajlíků za chování a nalepení informací do notýsků už nám nezbývalo než zabalit a rozloučit se.