Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. týden

4. 3. 2013

Pondělí 4. března

Sesedli jsme se na koberci se svými prázdninovými deníčky a paní učitelka nám doplnila postupně kalendář na dveře. A my jsme tak společně zjistili, že únor je jediný měsíc, který má jen 28 dní a že během jarních prázdnin začal měsíc březen. Ještě před čtením podrobných informací z ranního dopisu jsme se celí natěšení pustili do svých deníčků. Ve dvojicích, které jsme si sami vybrali, jsme si navzájem své zážitky četli a vyprávěli, a pak společně na koberci povídali o tom, co nás na kamarádových prázdninách zaujalo. Je vidět, že vyprávění trénujeme často, naše věty jsou smysluplné a často tvoříme i delší souvětí. Nakonec jsme si ještě v kroužku povídali o knížkách, které jsme o prázdninách četli.
Pak už nám paní učitelka dočetla ranní dopis a hned po něm jsme se pustili do čtení. Dnes jsme začali s novou čtenářskou dovedností, která se jmenuje předvídání. Tedy naše předpověď, co se asi stane v příběhu dál. Ne však podle naší fantazie, ale podle vodítek, která v příběhu najdeme. Zaměřovali jsme se tedy na to, co postava v příběhu dělá nebo co říká. A nebylo to vůbec jednoduché. Naše vlastní představy se nám vkrádaly do předvídání víc, než bychom chtěli, stejně tak i obrázek nás dokázal docela úspěšně zmást. Ale nakonec jsme to samozřejmě zvládli. Máme celý týden na trénink, tak uvidíme, jaký rozdíl bude znát v pátek.
Od čtení tiskacích písmen jsme se přesunuli k psacím. Hráli jsme naši pátrací hru - mezi rozházenými kartami se slovy (napsanými psacím písmem) jsme po týmech hledali ta, která paní učitelka zadala. Po této rozcvičce jsme psali do písanky velké M. Zbytek stránky máme dokončit za domácí úkol.
Po přestávce na svačinu jsme se dali do matematiky. Nejdříve jsme rozebírali dva čtverce s šestnácti kolečky a pak sami zkoušeli uspořádat 16 geometrických tvarů do jiného pravidelného útvaru. Vymysleli jsme jich spoustu. Některé paní učitelka překreslila na tabuli a další jsme si prohlédli navzájem na lavicích.

Pak jsme hráli autobus, opět bylo naším úkolem zaznamenat si na pracovní list co nejvíce informací tak, abychom z nich byli na konci schopni zodpovědět všechny otázky paní učitelky. Postupně totiž bude naším úkolem vymyslet způsob, jak co nejlépe zaznamenat všechno, abychom byli schopni odpovědět na jakoukoliv otázku.
Po autobusu jsme společně odhalovali chyby ve vyřešených příkladech a hlavně vymýšleli, jakými všemi způsoby by se daly chybně vyřešené příkady opravit.
Neposedy v hadech jsme mohli řešit buď sami nebo společně s paní učitelkou u interaktivní tabule. Tam jsme mohli pošoupávat neposedy tam i zpátky, nápady si kontrolovat a teprve ta správná řešení si zapisovat do učebnice.
Do konce druhého bloku jsme po skupinkách nacvičovali své pohádky, abychom ve čtvrtek mohli sehrát naše představení.
Po hrací přestávce jsme si vyměnili týdenní plány (tedy docela dost z nás je dnes nemělo, tak zítra) a zavedli smajlíky na nový měsíc a pak už slavili s Klárkou její narozeniny. Zazpívali jsme jí, paní učitelka ji obkreslila na plakát a pak už jsme říkali svá přání. Od Klárky jsme nakonec dostali sladkou odměnu a mohli se balit.

Úterý 5. března

Hned po příchodu do třídy jsme našli na svých lavicích kromě tradičně rozdaných matematik a pracovních listů i naše deníčky, které si včera paní  učitelka vybírala. A v nich jsme se mohli dočíst, co je na nich dobrého a co bychom měli zlepšit, aby byly ještě kvalitnější. Čtení nám nedělalo potíže, protože nám to každému paní učitelka napsala velkými tiskacími písmeny.
Práci jsme dnes začali psaním do písanky, téměř všechny nás paní učitelka chválila za domácí úkol, který jsme moc pěkně napsali. Dnes jsme psali písmeno malé "n". Nejdříve jsme ho porovnávali s malým "m", abychom si je později nepletli, pak si označili, které řádky budou za úkol, a pak už se pustili do samotného psaní. Kdo byl hotov dříve, mohl pracovat na listu s rébusy, aby všichni měli dostatek času na klidnou práci.
Po psaní jsme si vyzkoušeli druhý trénink čtení s porozuměním - předvídání. Tentokrát to bylo o slepici, která sedí na vejcích, z kterých se vyklubou kuřata. Již lépe než včera se nám dařilo vyhledávat vodítka pro předvídání budoucího děje. Společně jsme si prošli jak otázkami, tak i jazykovým úkolem. V něm jsme rozhodovali, jaký zvuk který živočich vydává, a pak jsme si takové zvířecí hádanky dávali navzájem. Hádali jsme tak podle zvuku psa, kočku, hada, myš, kozu, ...
Následovala matika - první byla na řadě slovní úloha s koláči, která však představovala malý chyták. Neměli jsme totiž jen zjistit výsledek, ale museli jsme si sami část úlohy vymyslet podle sebe. Díky tomu nám pak každému vznikla úplně jiná úloha. Postupně jsme si všechna řešení představili a paní učitelka nám je napsala na tabuli.
Společně jsme také evidovali geometrické tvary do tabulky, hlídali jsme si dva parametry - barvu a tvar a pak také správné umístění zápisu v tabulce.
Do přestávky jsme pak měli čas na další nácvik naší pohádky.
Po svačině jsme se konečně dověděli, jakou písničku se tento týden začneme učit. Souvisí totiž s tématem prvouky - návratem tažných ptáků. Je o vlaštovičkách a jak jsme sami vymysleli, tak je rychlá a jarní a krásná. Paní učitelka nám rozdala její text na pracovních listech a pak nám ji zahrála a zazpívala. Pár z nás se dokonce hlásilo, že ji zná. Připomněli jsme si Emílka na flétničky, pak se naučili nové dechové cvičení "chmýří pampelišky", které nás dost bavilo, hlavně to rychlé odfouknutí :-). Nakonec jsme se pustili do nového způsobu hraní na flétnu - legato. Paní učitelka nám zahrála písničku "Halí, belí" oběma způsoby a my jsme poznali, který je ten nový. Postupně jsme si to pak všichni vyzkoušeli na své flétny.
Znovu jsme si zazpívali "Vlaštovičky" a dali se do práce na prvouce. Pomocí aktivity "Čtyři rohy" jsme se nejdříve zamysleli nad tím, co už o tažných ptácích víme, nebo co si myslíme, že víme. Psali jsme své odpovědi na otázky "Kteří ptáci od nás na podzim odlétli?", "Proč od nás někteří ptáci na podzim odlétli?", "Proč se k nám s příchodem jara zase tažní ptáci vracejí?" a "Jaká nebezpečí mohou na tažné ptáky na cestě číhat?". Téměř všichni jsme psali o čápech a vlaštovkách. Pravý důvod podzimního odletu trefil jeden z nás, stejně jako důvod návratu. Naše nápady na číhající nebezpečí byla kouzelné :-). Paní učitelka nám slíbila, že dnes se odpovědi na tyto otázky budeme moci dozvědět. Dostali jsme pracovní listy a společně si přečetli, co nám o sobě čáp prozradil. Díky tomu jsme si osvěžili, proč na podzim odlétá i proč se na jaře vrací zpátky. Ale stále ještě jsme nevědli, jaká nebezpečí na něj číhají. Pro tyto informace jsme totiž museli ven. Rozdělili jsme se na čtyři čtveřice, každá představovala jednoho čápa a za pomoci nápověd od paní učitelky jsme se vypravili hledat čapí vejce s informacemi. Nejúspěšnějším hledačem byl bezesporu Bruno. Když jsme si každou informaci přečetli a případně dovysvětlili, také jsme si na čápa v dané situaci zahráli. Pokud se nám podařilo úkol znázorňující nebezpečí zvládnout, přežili jsme. Pokud ne, zemřeli jsme stejně jako čáp. Za jednotlivé úkoly a nálezy vajíček jsme získávali body a každému čápovi se podařilo postupně nasbírat více než pět bodů, což je velmi slušný výkon.
Na závěr jsme si po dvojicích čtyři vybraná nebezpečí zapsali do pracovního listu a samostatně téma uzavřeli pětilístkem.

Středa 6. března

Dnešek byl hodně pracovní. Po ranních vlaštovičkách (byli jsme nějací unavení, ani sluníčko za žaluziemi nás nemohlo probrat) jsme si nejdříve zahráli hru s hledáním slov (napsaných psace) na čtyři týmy a po této rozcvičce jsme se pustili do nácviku psaní velkého "N" do písanky. Každý píšeme opravdu rozdíným tempem, a tak zatímco někteří v klidu píší, jiní už plní další úkoly. Nikdo ale nikoho neruší a to je dobře.
Dalším úkolem bylo čtení s porozuměním a musíme se pochválit, trénink je vidět :-). Mnoho z nás již dokáže najít správná vodítka v příběhu. A dokonce i když si nějakou odpověď myslíme sami z celé třídy, dokážeme ji zdůvodnit a nestydíme se. Super!
Dnes na nás čekal slibovaný diktát písmen a skoro všichni jsme ho napsali výborně. Komu se něco nepovedlo, doma si opraví, aby měl jistotu, že už ví, jak se které písmeno píše.
Do konce hodiny jsme pak měli čas na nácvik naší pohádky. U kluků to pěkně jiskřilo :-(, ale holčičí skupiy dnes (překvapivě) byly v pohodě. Tak uvidíme zítra!
Po přestávce jsme se pustili do matematiky. První úkol - součtové trojice do osmi - jsme řešili nejdříve společně na interaktivní tabuli. Ukázali jsme si také, jak je budeme zapisovat do rovnice s barevnými čtverečky. Kdo chtěl, pracoval na tomto úkolu pak sám do učebnice, kdo si nebyl jistý, dokončil úkol s paní učitelkou.
Zatímco jsme pracovali chvilku samostatně, připravila paní učitelka cestují pro Autobus. My jsme si nachystali pracovní listy pro záznam jízdy a dali se do práce. Dnešní otázka zněla: Na které zastávce nastoupí nejvíc cestujících. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na tradiční: Kolik jich vystoupí na konečné U polštáře. Začínají se nám rýsovat první náznaky tabulek v našich záznamech, tak uvidíme, kam až se dostaneme :-).
Po autobusu přišel na řadu princ s Pegasem a ztracenou podkovou, která ale byla uzamčena v bludišti. Cesta k ní vedla jen přes barevné brány, každá mohla být odemčena jen jednou a ještě se musely barevné klíče použít jen ve stavnoveném pořadí. Projít zdí se samozřejmě nesmělo. To jsme se ale zapotili! Nakonec se však pěti z nás podařilo cestu najít! První ze všech ji odhalil Bruno, hned po něm Vojta, s horónským řevem radosti Lucinka Jedličková a těsně před vypršením limitu i Nicolka a Eliška Kubíčková.
Konec hodiny jsme věnovali stavbám z kostek.
Po přestávce na hraní jsme dokončili naše anglické dotazníky a naučili jsme se říkat, co kdo má ve třídě rád.

Čtvrtek 7. března

Ráno jsme našli na koberci spoustu koláčů :-). Bohužel byly jen z papíru :-(. A po písničce a kalendáři jsme s nimi začali pracovat. Nejdříve jsme je měli spravedlivě rozdělit mezi Tomáška a Verunku, kteří jsou nemocní. Kdo měl nějaký nápad, mohl ho povědět ostatním a hned provést. Postupně se nám podařilo rozdělit všechny koláče na dvě stejně početné hromádky, ale zase jsme někteří nebyli spokojeni s tím, že jeden má víc tvarohových a druhý povidlových. Nakonec jsme dospěli k tomu, že každý měl nejen stejný počet celkem, ale i stejný počet jednotlivých druhů.
Druhý úkol spočíval v rozdělení tří koláčů (každý s jinou příchutí) mezi Elišku a Klárku. První nápad měl Vojta, jeden koláč rozpůlil. Jen se trochu bál, jestli ho může opravdu rozstřihnout :-). Každá z holek tak dostala jeden a půl koláče. Ale zase jedna měla celý tvarohový a druhá celý povidlový. Anička přišla na to, že může rozpůlit všechny a každé dát půlku od každého druhu. Paní učitelka měla z naší diskuze velkou radost.
Napsat písmeno, kterým začínal tvarohový koláč, to už umíme. Stejně tak u makového. Ale u povidlového jsme to ještě neuměli. A proto jsme se do toho hned pustili. Paní učitelka nám ukázala, na co si dát pozor, aby naše "p" vypadalo správně, vyznačili jsme si, co bude za úkol, a pak už se dali do psaní. Dařilo se nám moc dobře.
Abychom se dozvěděli, o čem bude dnešní čtení s předvídáním, museli jsme uhodnout hádanku od paní učitelky. Jednalo se o živočicha, který začínal také na "p", a byl to pavouk. Pozorně jsme poslouchali příběh, který nám paní učitelka četla, abychom dokázali najít vodítka, která nám pomohou s následným předvídáním. Dnes se to povedlo již všem! Prošli jsme si i dalšími otázkami a postupně také odůvodnili, proč jsme některé odpovědi vybrali a jiné ne.
Konec hodiny jsme věnovali poslednímu nácviku našich pohádek.
Po svačině nám paní učitelka vyprávěla pohádku o sluníčku, ke které měla připravené karty s obrázky, podle kterých jsme mohli určit, jaké znázorňují počasí (nejvíc se nám líbila duha). Vzpomínali jsme, jaké počasí bylo včera, a jakými obrázky bychom ho znázornili. To samé jsme zkusili i s dnešním počasím a pověděli si, že teď už budeme mít služby i na počasí.
Abychom to jarní sluníčko, které nám včera a předevčírem svítilo, zase co nejdříve přivolali zpátky, namalovali jsme si krásná sluníčka při výtvarné výchově. Jsou oboustranná a paní učitelka přinesla štafle, aby sundala zimní sněhuláky se sněhovými mraky a pověsila pod strop právě vyrobená sluníčka.
Po hrací přestávce přišla slavnostní divadelní chvíle. Nachystali jsme si židle do hlediště, osvítili jeviště a pak už se mohli kochat hereckými výkony svých kamarádů. Začaly holky s Červenou Karkulkou, pokračovali kluci se Smolíčkem a vše uzařely holky s druhou Karkulkou. Všichni podali dokonalé výkony a rodičům musíme poděkovat za skvělé masky!

Pátek 8. března

Zazpívali jsme si vlaštovičky, služba zahájila dnešní den a pak nám paní učitelka, jak budeme od příštího týdne plnit novou službu na počasí. Podle našich ohlasů o ni asi bude velký zájem :-).
Než jsme se pustili do první dnešní práce, přečetli nám ti, kteří splnili dobrovolný domácí úkol, co zjistili o býložrevém pavoukovi. Opravdu existuje, i když jen jeden jediný. Samozřejmě za svou píli získali bodíky do námořnicé soutěže a pak už jsme se věnovali poslednímu čtení s předvídáním. pokračování po skončení dětského parlamanetu :-)