Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. týden

28. 1. 2013

Pondělí 29. ledna

Dnes nastal ten slavný den! Po tradičním pondělním programu nám služba rozdala písanky, které jsme si hned začali prohlížet a komentovat :-). Postupně jsme si začali vysvětlovat, co které věci na stránce znamenají, abychom již příště věděli, co a jak. Tak tedy:

 • rámeček nahoře na stránce je tu pro nás, abychom si ve volné chvíli nakreslili obrázek začínající na právě psané písmeno
 • lodička s kotvou je pomůcka určující výšku písmene, které píšeme
  • malé písmeno na lince, vybarvíme palubu (např. dnešní e)
  • písmeno vysoké, vybarvíme palubu a stožár s vlajkou (např. zítřejší l, pak t)
  • malé písmeno, ale pod linku, vybarvíme palubu a kotvu (např. p)
  • písmeno vysoké i pod linku, vybarvíme celou lodičku (např. J)
 • písmena nehustíme na sebe, ani nepíšeme obří mezery - pomůcka: tam, kde končí nožička předchozího písmene, tam začínáme psát nové
 • básnička před psaním a básnička na uvolnění ruky a zápěstí (najdete v samostatném příspěvku)
 • nesmíme pospíchat, nesmíme zmizíkovat, každé napsané písmeno prohlédneme, porovnáme se vzorem a najdeme-li chybu, snažíme se ji neopakovat
 • pod nejhezčí písmeno na řádku děláme malou hvězdičku

První trénink psaní do písanky nám zabral zbytek prvního bloku. Po sváče jsme se pustili do první slovní úlohy na odčítání. Popisovali jsme obrázek, snažili se získat co nejvíce informací z poslechu zadání úlohy a pak na interaktivní tabuli úlohu znázorňovali. Bez potíží a v pohodě jsme zjistili správnou odpověď.
Dnešní čtecí úkol byl ještě dokončením tématu hlavní postavy z minulého týdne, který jsme díky středeční výpravě k řece nestihli. Jako velcí čtenáři jsme si již přečetli první úkol úplně sami a také hned zapisovali své myšlenky. Otázka zněla: Jak se staráš o svého domácího mazlíčka? Jakmile jsme měli všichni napsáno, dala nám paní učitelka pokyn vstát a začít se procházet po třídě. Při tom jsme ale měli navštěvovat kamarády a navzájem si své zápisky číst. Stejným způsobem jsme pak pracovali s druhým úkolem - co má a co nemá náš domácí mazlíček rád. Nakonec jsme ještě trénovali čtení slov a pak už nám paní učitelka četla text. Kdo chtěl, mohl číst také nahlas, jinak jsme si všichni ukazovali. Bez problémů jsme dokázali říci, co se děje, když máma s tátou myjí Rexe, a také jsme všichni bezchybně zodpověděli otázky na porozumění textu. Na závěr práce jsme ve dvojicích vymýšleli opačná slova k těm, která nám zadala paní učitelka.
Protože jsme pracovali opravdu rychle, stihli jsme ještě Autobus. Nejdříve jsme se domluvili na místě, kde budeme mít všechny pomůcky uložené, vysvětlili si, jak je hra znázorněná v naší učebnici a co znamenají čísla v okýnkách na jeho obrázku, a pak už jsme se pustili do hry samotné. Dnes poprvé už jsme nebyli jen průvodčí na zastávkách, ale dokonce už jeden z nás dělal i řidiče! Vysloužili jsme si velikou pochvalu, protože jsme všichni bravurně dodržovali všechna pravidla :-). Ještě před přestávkou jsme pracovali s plány staveb. Nejdříve jsme si stavby postavili, pak jejich plány zakreslovali.
Po přestávce čekalo na Elišku, Klárku a Nicolku pasování na čtenáře, o které přišly když v sobotu nemohly přijít na společné setkání do školy. Do konce vyučování jsme pak samostatně počítali v matematice příklady na sčítání a odčítání a přepisovali je do krokování.
Než jsme se rozloučili, vyměnili jsme si ještě týdenní plány. Ode dneška už je máme psané malými písmeny.

Úterý 29. ledna

Ráno nám paní učitelka zazpívala novou písničku, po ročních obdobích je tahle o měsících v roce. Někteří z nás ji znali a tak se ke zpívání přidali. Připravili jsme si písanky, prohlédli včerejší úkol a nalistovali druhou stránku, kde jsme poznali písmeno "l". Zatímco včera jsme si "e" zkoušeli na tabuli, dnes jsme si ho trénovali do zrní :-). Paní učitelka přinesla mělkou krabici, do které nasypala krmení pro ptáčky, a my jsme si do něj zkoušeli správný tvar nového písmenka. Po návratu do lavic jsme si zopakovali úvodní psací básničku a pustili se do práce. Jak je nás pořád málo, tak paní učitelka stíhá všechny kontrolovat a nám nezbývá, než se pořádně snažit :-). Ale to my bychom dělali stejně, i když by nás bylo víc. V průběhu psaní jsme si s druhou básničkou uvolnili ruce a zvládli tak i přepis obou již naučených písmenek. Vyznačili jsme si domácí úkol a pustili se do čtení.
Nejdříve jsme ve dvojici přemýšleli, co to znamená něco "pěstovat" a co všechno se pěstovat dá. To jsme si společně pověděli a pak už každý sám přemýšlel, jaký postup by zvolil, kdyby si měl vysadit květinu na zahrádku a pěstovat ji. Do pěti připravených okýnek jsme kreslili, co bychom udělali nejdříve, co potom a co nakonec. Čtecím tématem této sady úkolů je totiž posloupnost (ale to my nevíme). Po dokreslení jsme se zvedli ze židlí a tak, jak jsme se při procházce třídou potkávali, tak jsme si své zakreslené postupy popisovali. Následovalo společné čtení příběhu a také společné řešení otázek na porozumění, protože paní učitelka chtěla, abychom toto nové téma všichni dobře pochopili. A nám to šlo výborně. Samostatně jsme pak pracovali na úkolu po čtení. Měli jsme do připravené tabulky zaznamenat, v čem se náš vlastní zakreslený postup shoduje s tím přečteným, a v čem se naopak liší. Kdo byl hotov dříve, mohl ještě vymýšlet názvy květin od zadaných písmen.
Před přestávkou už nám jen služba rozdala naše pracovní listy s ročními obdobími a měsíci v roce, abychom s nimi hned po přestávce mohli začít pracovat.
Na novém pracovním listu jsme se střídali ve čtení neúplných vět a odpovědi vyhledávali právě na doma zpracovaném kalendáři. Šlo nám to dost dobře, nenechali jsme se nachytat. Ve dvojicích jsme pak přemýšleli, jaké známe během roku významné dny nebo události. Přišli jsme třeba na Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice, ... Tyto své zapsané myšlenky jsme sdíleli s dalšími dvojicemi a pokud nás zaujala jejich myšlenka, mohli jsme si ji zapsat k sobě. Některé naše svátky se shodovaly s událostmi, které pro nás vybrala paní učitelka, a ke kterým jsme pak společně zapisovali, v kterém měsíci se odehrávají. Pokud jsme nevěděli, napadlo nás, že bychom mohli potřebnou informaci vyhledat na internetu. A měli jsme pravdu, vždycyky jsme ji tam našli.
Potom jsme do této hodně čtecí prvouky přidali i hudební výchovu. Paní učitelka nám rozdala texty písničky Měsíce a také nám ji pustila na interaktivní tabuli. Začíná se nám dost líbit, chtěli jsme ji znovu a znovu. To se nám splnilo, ale až poté, co jsme se pustili do kresby čepic jednotlivých měsíců podle textu písničky a také poté, co každý sám zahrál paní učitelce na flétničku písničku z minulé hodiny podle zápisu melodie na pracovním listu.
Jako na potvoru začalo o hrací přestávce pršet a s naší nadějí na bobování byl konec. Abychom však nepřišli promáčení z cesty do sokolovny, protože kolem stavby a před sokolovnou je hotová čvachtanice, rozhodli jsme se, že sice zůstaneme ve třídě (tedy spíš na chodbě), ale o tělocvik nepřijdeme. My jsme totiž začali hrát (pokoušli jsme se hrát) pingpong. Paní učitelka připravila stůl a my se střídali v hraní na stole, na tréninku s míčkem o zeď a na tréninku s míčkem na pálce. Tady naprosto nepřekonatelný výkon v poslední dnešní aktivitě podala Verča Koželuhová, která dokázala udržet míček na pálce pinkáním více než dvacetkrát! Pingpong jsme proložili čtecími štafetami. Po týmech jsme postupně běhali pro sady obrázek - slovo velkými písmeny - slovo malými písmeny.
Na závěr dnešního dne už jsme si jen zopakovali, jaký máme úkol a že nesmíme zapomínat každý den alespoň deset minut nahlas číst ze své knížky, když nedostaneme zrovna čtecí úkol od paní učitelky.

Středa 30. ledna

Předposlední den před vysvědčením byl hodně pracovní. Paní učitelka nám na naše včerejší "měsíční" čepice připevnila názvy měsíců a části textu písničky a to všechno rozložila do kruhu na koberec, takže jsme mohli směle zpívat a při tom ještě sledovat nejen jak jsou slova, ale i jak jdou měsíce po sobě.
Prvním dnešním úkolem byla písanka. Po kontrole domácího úkolu a dovysvětlení některých nepochopených řádků, jsme se se pustili do dalšího písmene - "t". Po ukázce a upozonění na úskalí v podobě správného způsobu psaní kličky, jsme si to nejdříve všichni vyzkoušeli mokrou houbičkou na tabuli. Tam jsme vychytali poslední nedostatky a pak už psali do písanek. A musíme se pochválit, zvládli jsme nejen písmena, ale i celá slova.
Pokračovali jsme v učebnici českého jazyka. Povídali jsme si o obrázku pana krále, princezny, prince a kašpárka a Anička dovedla perfektně vysvětlit, proč si myslí, že princezna nemluví nahlas a podle čeho to poznala. Shodli jsme se, že princovi pomůžeme, a tak jsme si nejdříve pojmenovali obrázky, které byly řešením hádanek, jednu udělali společně a pak už to bylo na nás. Kdo chtěl sám, mohl sám, kdo chtěl ve dvojici, mohl ve dvojici. Nakonec jsme si ale vše stejně společně zkontrolovali a komu některé odpovědi chyběly, doplnil si je podle tabule.
Před přestávkou na svačinu jsme ještě stihli sčítací trojúhelníky s čísly neposedy na interaktivní tabuli.
A pokračovali jsme v nich ještě po přestávce, abychom je dostatečně procvičili a také se všichni vystřídali. Dalších přibližně deset minut jsme počítali samostatně známé typy úkolů v učebnici a pak už bylo na řadě dnešní čtení s porozuměním.
Služba nám rozdala pracovní listy a kdo zvládl, přečetl si zadání prvního úkolu a pustil se do jeho plnění. Těm ostatním pomohla paní učtelka. Navzájem jsme si pověděli, co si představujeme pod pojmem "poklad", co jím může být a pak také jaké vlastnosti by měl mít hledač pokladů a co je k hledání pokladů potřeba. Měli jsme spoustu úžasných nápadů a myšlenek. Nacvičili jsme čtení slov, která jsme pak mohli číst s paní učitelkou. V průběhu čtení jsme se soustředili na to, co všechno musí kluci udělat (a v jakém pořadí), aby našli poklad. Společně jsme si prošli otázkami na porozumění a pak také společně vytvářeli podle textu mapu pokladu na tabuli.

Poslední část vyučování jsme věnovali angličtině. Po krátkém hravém zopakování slovíček jsme se pustili do novinářské práce. Pani učitelka nám rozdala dotazníky, my si zapsali, koho budeme zpovídat, a pak se rozešli po třídě. Ptali jsme se kamarádů: Have you got a sister, a brother, ...?", oni nám po pravdě odpovídali a my si jejich odpovědi zapisovali do dotazníku. Paní učitelku jsme dost překvapili, jak dobře nám to šlo.

Čtvrtek 31. ledna - VYSVĚDČENÍ

Ráno jsme stihli jen kalendář a písničku (Tomášek s Verunkou nám připravili "měsíční" čepice úplně správně, jak jdou měsíce za sebou) a pak už jsme se šli oblékat, na záchod a do autobusu. Cesta Prahou byla volná, takže jsme si v divadle dost užili, než představení začalo. Bylo s jednou přestávkou a moc se nám líbilo, i když jsme se občas báli :-).
Po návratu do školy jsme nemuseli přes šatny a hned jsme zamířili do třídy, protože už jsme se nemohli dočkat vysvědčení.
Než nám ho ale paní učitelka rozdala, museli jsme splnit dva úkoly - nejdříve jsme dávali dohromady, na co jsme pyšní, že jsme za prvních půl roku ve škole dokázali. Paní učitelka to všechno zapisovala na tabuli. A hned potom jsme říkali, co všechno bychom se ještě chtěli naučit v druhém pololetí. I to bylo zapsáno na tabuli a pak už konečně přišlo na řadu vytoužené vysvědčení. Byly na nich samé jedničky!
Nakonec už jen společná fotka a hurá na oběd.