Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. týden

14. 1. 2013

Pondělí 14. ledna

Písničku o vrabčákovi za komínem už známe skoro všichni a tak poté, co jsme si ji společně zazpívali, nám holky doplnily kalendář za víkend a my se mohli pustit do práce. Zhodnotili jsme služby za uplynulý týden, rozdělili si nové a přečetli ranní dopis. Jeden po druhém jsme pak četli své víkendové zážitky a skoro všichni už dnes dostali dva bodíky, protože měli zapsanou větu i nakreslený obrázek. Mnoho z nás už píše i více než jednu větu.
Jakmile jsme všichni své zážitky přečetli, přišla na řadu hra na paměť. Připravili jsme si smazávací tabulky a fixy a paní učitelka nám dávala hádanky, jak dobře se navzájem posloucháme. O pěti našich zážitcích měla připravené otázky a my jsme odpovědi na ně zapisovali na své tabulky. Teď se ukázalo, jak dobře se navzájem posloucháme!
Poprvé jsme dnes pracovali s druhým dílem naší učebnice. Vyhledávali a vybarvovali jsme písmena z barevných rámečků, četli celé věty a pak i otázky na porozumění z tabule, na které jsme se snažili odpovídat. Nejdříve jsme naše odpovědi psali i do písanek, ale trvalo nám to dlouho, a tak už jsme jen odpovídali ústně.
Za domácí úkol máme tyto věty číst a také si z prostředka učebnice vystříhat všechny kartičky s malými i velkými písmeny a nosit je v bílé plastové obálce, kterou nám dala paní učitelka.
Po svačince jsme si dali trochu matematiky, než jsme se znovu pustili do čtení. Paní učitelka rozmístila po třídě kartičky s příklady na rozdělování, my jsme kolem nich chodili, vždy nejdříve pomocí kostek vše znázornili a pak teprve dopsali chybějící číslo. Zatímco jsme po této aktivitě uklízeli, rozložila paní učitelka na koberec obrázky barevných bot, čepic a rukavic. Sesedli jsme se do kruhu a evidovali společně do tabulky, kolik kterých (tedy jak barevných) kousků oblečení tam děti v šatně zanechaly. Ukázali jsme si, že se hodí si nějak označit již spočítané předměty, abychom při počítání neudělali chybu. Nakonec se nás paní učitelka ptala, kolik dětí tam zanechalo svoje boty, rukavice, čepice a my jsme postupně přicházeli na to, že máme jednu hlavu, ale dvě ruce a dvě nohy :-) .
Do konce hodiny byl před námi ještě jeden velký čtenářský úkol. Paní učitelka nám ukázala velkou knihu plnou krátkých příběhů, s kterou budeme pracovat a kterou si vlastně každý v průběhu roku vytvoříme a na konci svážeme. Hned jsme se pustili do jejího prvního listu. Na přední straně jsme si četli úkoly, které máme splnit před tím, než začneme číst text na druhé straně, a také po něm. Takže jsme na tabuli spojovali sloupečky, kde v jednom byla slova napsaná velkými a v druhém malými písmeny. To samé jsme pak zkoušeli sami do pracovního listu s dalšími slovy. Paní učitelka pak četla text na druhé straně a my jsme si ukazovali, kde čte. Společně jsme také pokračovali na úkolech, kde jsme ověřovali, jak moc textu rozumíme. Úplně nakonec jsme ještě splnili jeden úkol a na kruhu rozděleném na tři dílky vybarvili, jak svou práci hodnotíme my sami.
Po přestávce na hraní už nás čekala jen matika. Po skupinkách jsme chodili kolem plánků staveb a po společné domluvě je stavěli. Opačný úkol nás čekal, když paní učitelka od našich staveb plánky vybrala, zamíchala a my pak měli hledat a přiřazovat, co k sobě patří.
Společně jsme do sešitu řešili slovní úlohu o ptáčcích na krmítku a dokonce jsme ty, kteří byli ve slovní úloze zmíněni, dokázali i poznat na obrázku.
Nakonec už nás čekaly jen sčítací trojúhelníky s čísly neposedy. Kdo chtěl, pracoval samostatně, kdo ne, pracoval společně s paní učitelkou.

Úterý 15. ledna

Zazpívali jsme si první sloku písničky Vyletěla holubička ze skály a hned poté jsme se pustili do čtení. Každý si prohlédl svou včerejší práci ohodnocenou od paní učitelky a podepsal nový list. Společně jsme četli zadání a navzájem si vysvětlovali, co nám říká, a co tedy máme dělat. Zvládli jsme vyluštit zašifrované slovo AOČKK a OOUBKKL a dozvěděli se tak, o čem bude dnešní čtení. Slova kočka a klobouk jsme pak hledali i v záplavě podobných slov. A našli :-). Nakonec jsme ještě nacvičili čtení slov, která se v příběhu objeví a pak už nám ho paní učitelka pomalu přečetla. My jsme pozorně poslouchali a zkoušeli si ukazovat, kde právě čte. Pak už jsme zase všichni společně četli zadání tří otázek a samostatně na ně odpovídali. Poslední úkol nebyl vůbec lehký, ale zvládli jsme ho. Mezi mnoha různými slovy jsme hledali tvary slova kočka (a to nás  tam pletla třeba "kačka" nebo "kulička" apod.)
U čtení jsme ještě zůstali, ale tentokrát matematického. Paní učitelka pro nás měla na tabuli připravenou další slovní úlohu o ptáčcích na krmítku. Dnes v ní bylo ale více otázek. Neměli jsme zjistit jen kolik je ptáčků dohromady, ale také kterých je víc a o kolik. Zvládli jsme to všechno!
U matematiky a krmítka jsme ještě chvíli zůstali. Na tabuli byla nakreslená spousta ptačích nožiček a zobáčků a zrní a my jsme měli do tabulky evidovat, kolik čeho a jaké barvy je. Nemohli jsme jako včera odkládat na stranu už započítané předměty a tak Eliška přišla na to, že je budeme škrtat. Dokonce jsme dokázali spočítat, kolik je všech nohou, zobáčků i zrní dohromady. Záludná otázka "Kolik je u krmítka ptáčků, když víme, kolik je tam nožiček?" nám dala zabrat. A ještě víc otázka další "Kolik je tam ptáčků, když víme, kolik je všech zobáčků?" protože jsme se nechali nachytat a počítali jako u nožiček 1 ptáček = 2 zobáčky :-). Nejtěžší bylo přemýšlení nad zrníčky - "Pro kolik vystačí, když každý ptáček sezobne dvě?". Kuba s Eliškou na to přišli :-) a mají velkou pochvalu.
Po přestávce jsme ještě dokončili poslední matematický úkol - kreslili jsme plánky pro stavby z kostek na obrázku. Vždycky jsme si stavbu postavili a teprve potom zakreslovali.
Na řadě byl diktát slov a už i jedné věty. Zapsali jsme datum, název práce (tedy DIKTÁT) a pak jednotlivá slova a zmiňovanou větu. Téměř všichni máme jedničky nebo dvojky, jen už dnes padla i první pětka za podvádění (opakované opisování). (Děti mají za úkol opravit chyby doma.)
Po kontrole domácího úkolu jsme se pustili do dalších malých písmen. Vybarvovali jsme je a četli věty samostatně, kdo byl hotov, dostal za odměnu ještě křížovku. Kdo ji nestihl ve škole, mohl si ji vzít domů a vypracovat ji jako dobrovolný domácí úkol.
Po hrací přestávce už hurá na boby. Všichni jsme si zasloužili pochvalu, protože jsme se převlékali sami, docela i svižně a hlavně potichu, takže jsme nerušili třídy v počítačových pracovnách. Kdo prošel kontrolou u paní učitelky (uvázané šály, zapnuté bundy, nasazené rukavice, ...), mohl se pustit z kopečka pod školou. Po vysvětlení pravidel - chodit nahoru jen po straně "sjezdovky", včas vypadnout z bobů, kdyby hrozila srážka, vyznačení hranice dojezdu - jsme řádili ostošest. Pro některé bylo největším výkonem zdolání kopce zdola nahoru :-), uježděná tráva po čase pěkně klouzala.
Před koncem hodiny jsme běhali závody psích spřežení, na celé čáře zvítězila holčičí psí tlupa. Oklepaní a s vyčištěnými boby jsme se pak běželi zahřát do školy a hurá na oběd.

Středa 16. ledna

Prvním velkým dnešním úkolem bylo prokázat, co všechno už jsme se z matematiky naučili. Včera a předevčírem jsme pilně opakovali a procvičovali všechny dosud probrané typy úkolů, abychom to dnes zvládli. Na práci jsme měli 45 minut, mohli jsme si vybírat pořadí příkladů, a práci odevzdat až si budeme jisti, že to máme opravdu hotové. Někteří jsme byli hotovi za 12 minut, jiní využili celý přidělený čas. Mnoho z nás zvládlo práci naprosto perfektně, nikdo „nevybouchl“. Kdo byl s prací hotov dříve, pokračoval samostatně se čtením, abychom se navzájem nerušili, a poskytli všem na práci klid. Po čtení jsme měli možnost pracovat ještě na čtyřsměrce, kterou nám paní učitelka připravila. Kdo ji nestihl ve škole, mohl si ji vzít domů a dokončit jako dobrovolný domácí úkol.
Ještě před přestávkou nám dala paní učitelka hádanku, kterou jsme po vyluštění (byly ro rukavice) vydupávali a vytleskávali a pak i doprovázeli na nástroje. Druhá hádanka nebyla napsaná, ale paní učitelka nám postupně přidávala informace o živočichovi, a když jsme si byli jisti, že víme, o koho jde, napsali jsme řešení na smazávací tabulku. Bylo to krtek. O něm totiž byla další básnička, tedy spíš písnička, kterou jsme zase nejdřív rytmizovali a po svačině i hráli na flétničky. Ukázali jsme si, jak rozlišíme délku tónu a jeho výšku, po částech ji natrénovali a pak najednou zahráli. Znělo nám to hezky. Pak už jsme se pustili do čtecího úkolu s porozuměním. Paní učitelka napsala na tabuli dvojice slov a naším úkolem bylo si je přečíst, vymyslet se, co je na nich zvláštní a tento svůj postřeh zapsat. Většina z nás psala, že se slova rýmují, ale někteří si všimli, že mají všechna S, že končí stejně, že spolu nesouvisí, … Je pravda, že tolik rozdílných odpovědí paní učitelka nečekala J. Nakonec ale proč ne. Všechno to byla pravda. Paní učitelka nám dala další zvířecí hádanku, tentokrát nám vyšlo prase. Zůstali jsme u rýmů a naším druhým úkolem bylo ve dvojici vymyslet co nejvíce rýmů na slovo prase. Dali jsme jich dohromady asi sedm! Když už jsme věděli, o čem bude dnešní čtení, prohlédli jsme si obrázek u textu a nacvičili čtení slov. Ukazovali jsme si, kde čte paní učitelka, a dost jsme se nasmáli, protože příběh o praseti v letadle na nebi byl opravdu dost legrační. Vyřešili jsme otázky a pak zapojili svou fantazii, abychom nakreslili, v čem ještě by se mohlo prase na obloze objevit J. Než začala hrací přestávka, ukázali jsme si na tabuli, co je to rodokmen, a jak se do něj zakreslují jednotlivé osoby, abychom mohli při angličtině hrát hru na interaktivní tabuli.
Nejdříve jsme si zopakovali slovíčka rodiny a pak se pustili do slíbené hry (pro zájemce o domácí procvičování: http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php.
V kroužku jsme trénovali odpověď na otázku Have you got a sister? a učili se říkat buď Yes, I have. nebo No, I haven’t.  Nakonec jsme si stejně jako na začátku pustili písničku o pět malých opičkách.

Čtvrtek 17. ledna

Poprvé jsme si dnes vyzkoušeli zpívat písničku "Vyletěla holubička ze skály" jako kánon a docela se nám to povedlo :-).
Zatímco včera jsme četli o praseti, tak když nám rozdala paní učitelka pracovní listy, zjistili jsme, že dnes budeme číst o liškách. Nejdříve jsme se ale ve dvojicích radili a psali, v jakých příbytcích mohou zvířata v lese bydlet. Dali jsme dohromady noru, hnízdo, dutinu stromu, pod kameny, jeskyni a několik dalších, abychom si potom tipli, v čem bydlí liška s tím, že si to ověříme v textu. Ten nám četla paní učitelka a my sledovali, kde a jak čte. Pak jsme dávali dohromady co nejvíce informací, které jsme si o lišce zapamatovali a také jsme zjistili, že jsme liščí bydliště tipli správně. Splnili jsme úkoly pod textem (je až neuvěřitelné, jak děti dokonale rozumí tomu, co si čtou, zase se smály, když mezi nabídkou odpovědí byly vtipné možnosti) a pak luštili doplňovačku o liškách. Některé řádky nám daly zabrat, ale při společné kontrole jsme si vše chybějící doplnili.
Když nám paní učitelka vysvětlila, jak hodnotila včerejší práci v učebnici matematiky, služba nám je rozdala a my se mohli podívat, jak jsme dopadli. Dopadli jsme dobře :-). A pak nastalo další velké hurá, to když jsme si sundali obaly a obalili nové díly matematiky. Edík měl příhodný dotaz, jak to, že je to druhý díl, když je na něm jednička. Přišli jsme na to, že velká bílá jednička je označení pro 1. třídu a malé černé číslice označují díl. Paní učitelka nám nechala chvilku na listování a my si navzájem ukazovali, co všechno jsme v knize našli.
Před přestávkou jsme se ještě stihli podívat na domácí úkol v učebnici českého jazyka a také splnit úkol se spojováním malých a velkých písmen. K tomu jsme mohli využívat jak učebnici, tak svou záložku s abecedou. Zvládli jsme to na jedničky a dvojky, horší práci nikdo neodevzdal. Za úkol nám paní učitelka vyznačila cvičení s dopisováním velkých písmen, které nám přijde dost jednoduché. Kdo byl s prací hotov, zkoušel tvořit dvojice velkých a malých písmen z barevných kartiček.
Posilněni svačinkou jsme se pustili do výtvarné a pracovní výchovy. Nejdříve jsme hádali hádanku, která nám měla říci, jak se bude jmenovat hra, kterou budeme hrát při matematice. Vyšel nám autobus a paní učitelka nám prozradila, že si cestující vyrobíme. Potřebovali jsme k tomu lahvičky od Kubíků, vatové koule a kašírovací směs. Při této práci jsme se postupně střídali na stloukání krmítka, které teď už máme hotové a dáme si ho i se zrníčky za okno.
Po hrací přestávce jsme oslavili narozeniny Tomáška, zítra nás čeká Verunka.

Pátek 18. ledna

Po kánonu Vyletěla holubička ze skály a zahájení dne službou s kalendářem jsme se pustili do čtecího úkolu. Jsme více než stateční, protože podmínky pro výuku nebyly opět ideální. Nejdříve jsme si povídali o tom, kdo má doma jakého domácího mazlíčka a jak se jmenuje, a pak četli z pracovního listu jména několika domácích mazlíčků a přemýšleli nad tím, proč právě tato jména dostali. Měli jsme spoustu skvělých nápadů a došli jsme postupně k tomu, že dáváme mazlíčkům často jména podle toho, jak vypadají, nebo podle toho, jak se chovají.
Před samotným čtením příběhu jsme ještě trénovali čtení slov napsaných malými písmeny a pak k nim vyhledávali a stejnou barvou označovali stejná slova napsaná velkými písmeny.
Pak už nám paní učitelka tradičně četla příběh, zatímco my jsme si ukazovali. Sledovali jsme, co všechno umí Mop a pak to dávali dohromady. Společně jsme si četli otázky na porozumění a vybírali správné odpovědi. Posledním úkolem bylo ve dvojici vymyslet vlastní jméno pro domácího mazlíčka a připsat, proč by se tak jmenoval.
Zatímco Eliška vybírala pracovní listy, rozdávala nám paní učitelka nové učebnice - Čítanky pro prvňáčky, které si budeme nechávat doma a budeme z nich plnit čtecí úkoly. Hned jsme jimi začali listovat a po chvíli už se ozývaly výkřiky typu: "Jé, Maxipes Fík! Hele, Dášeňka! Jé, Čmelda s Brumdou, ty mám ráda!" a spousta dalších.
Posledním čtecím úkolem před přestávkou byla práce v učebnici českého jazyka. Nejdříve jsme vyhledávali stejná slova psaná malými i velkými písmeny a dokonce jsme přišli na to, že když tam jedno slovo velkými chybí, že ho musíme dopsat. Druhé cvičení bylo zaměřené na výběr správné možnosti do věty. Hrozně jsme se u něj nasmáli, protože ty nesprávné možnosti byly děsně legrační :-).
O přestávce jsme se převlékli do námořnických triček a pluli za zeleným ostrovem - pokračovali jsme v tématu semínek. Paní učitelka nám přinesla celý kyblík semínek a my jsme zkoumali, jaká všechna jsou v něm schovaná. Chvilku jsme věnovali na shrnutí tématu krmítka a pak si hráli na Popelku. Vybírali jsme jednotlivé druhy semínek a vytvářeli z nich nejrůznější ornamenty a další obrázky. Paní učitelka nám pak lepidlem natřela druhý papír, přitiskla ho na naše obrázky, a ty se na něj nalepily a už tam zůstaly. Vždycky jsme se shlukli kolem právě lepeného obrázku a vydávali zajímavé pochvalné výkřiky :-).
Zbývající semínka jsme sesypaly na hromádku, přesypali do našeho včera stlučeného krmítka a dali ho ven na parapet. Teď už nám nezbývá než čekat, kdy ho ptáčci objeví a přiletí na něj zobat.
Před přestávkou jsme oslavili narozeniny Verunky. Stejně jako Tomáškovi včera jsme i jí zazpívali, obkreslili a napsali spoustu hezkých přáníček.
Po hrací přestávce jsme nejdříve pátrali a hledali cestu po barevných postech přes ledové kry k ledním medvědům. Některé možná překvapilo, že existuje i více, než jen jedno správné řešení.
Úplně nakonec jsme si zakreslili bodíky do našich lodiček a popřáli si hezký víkend.